Kulturhuset KilArena sett från scenen.

Kulturhuset KilArena sett från scenen.