Tomas Andersson Wij kommer till Kulturhuset KilArena 8/4 kl. 20.00.

Tomas Andersson Wij sedd bakifrån.